UNDER GLAZE COLOURS FOR STONEWARE

Code no. Name of the Colour 10 Gms 25 Gms 50 Gms 100 Gms 250 Gms 500 Gms 1000 Gms.
UG 13 White 24 60 95 170 360 600 960
UG 21 Black 50 125 200 350 745 1245 1990
UG 31 Pink Deep 25 65 105 180 385 645 1030
UG 33 Pink 25 65 105 180 385 645 1030
UG 34 Lilac 80 200 320 560 1205 2010 3210
UG 38 Pink D. 15 35 60 100 215 360 580
UG 39 Pink C. 13 35 50 90 195 320 515
UG 41 Red 80 200 320 560 1205 2010 3210
UG 42 Red 80 200 320 560 1205 2010 3210
UG 43 Maroon 100 245 390 685 1470 2450 3920
UG 52 Blue Dp 100 245 390 685 1470 2450 3920
UG 53 Blue Peacock 53 135 210 370 795 1325 2120
UG 56 Blue Violet 115 285 455 800 1710 2850 4560
UG 57 Blue Peacock Green 56 70 105 185 400 665 1060
UG 59 Blue Torquise 13 35 50 90 195 320 515
UG 62 Yellow Orange 65 160 255 500 965 1605 2570
UG 63 Orange 48 120 195 340 725 1205 1925
UG 66 Ivory 13 35 50 90 195 320 515
UG 68 Orange Deep 73 180 290 505 1085 1805 2890
UG 69 Yellow Lemon 13 35 50 90 195 320 515
UG 72 Brown Red 15 35 60 100 215 360 580
UG 76 Brown Dark 15 35 60 100 215 360 580
UG 77 Brown Light 15 35 60 100 215 360 580
UG 81 Green Light 15 35 60 100 215 360 580
UG 82 Green Olive 28 70 115 195 420 705 1125
UG 89 Green Parrot 13 35 50 90 195 320 515
UG 91 Grey Pastle 30 75 115 205 435 725 1155
UG 92 Grey Medium 40 100 160 280 600 1005 1605
UG 93 Grey Special 50 125 200 350 745 1245 1990

SITE REQUIREMENTS: 1024x768 resolution   ||   © 2016 Sandeepmanchekar.com. All rights reserved.